Gemeenten maken afspraken over winkelstraten en detailhandel

Minister Kamp van Economische Zaken heeft afspraken gemaakt met 31 gemeenten over het

aantrekkelijk houden van winkelstraten en de toekomst van de detailhandel. Deze afspraken

zijn vastgelegd in de zogeheten RetailDeals. Gemeenten beloven hierin dat ze hun

winkelgebieden gaan versterken in samenwerking met winkeliers, horeca,

vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Gezamenlijk maken ze een visie en

een concreet actieplan. Daarin benoemen ze op welke plekken winkels kansrijk zijn en op

welke plekken niet, om zo leegstand te voorkomen.

Nederland heeft naar schatting 30 procent overcapaciteit aan vierkante meters winkel; 7,5

procent van de winkelpanden staat leeg. Tegelijk ondergaat de detailhandel structurele

veranderingen. Consumenten stellen andere eisen; ze willen meer beleving en gemak.

Consumenten kopen ook vaker online. Er is toenemende concurrentie uit het buitenland met

bedrijven als Amazon.com en Alibaba.com. Het winkelend publiek verandert door een

groeiend aantal eenpersoonshuishoudens en vergrijzing. Dat vergt aanpassing, maar dat biedt

ook kansen.

Retailagenda

Als antwoord hierop presenteerde Kamp in maart de Retailagenda. De RetailDeals maken

hiervan deel uit. Naast de 31 gemeenten die hebben getekend zijn er veertig andere gemeenten

ook van plan een RetailDeal te sluiten. Kamp: “Sommige gemeenten zijn al aan de slag. In

Nijkerk zijn een supermarkt en enkele woningen van plaats gewisseld, omdat de supermarkt

uit de loop lag. Er is geen vierkante meter winkel bijgekomen maar de bestaande ruimte is

slimmer gebruikt. Een mooi voorbeeld van samenwerken en tot oplossingen komen.”

Om de voortgang van de Retailagenda te bewaken, blijven winkeliers, verhuurders,

gemeenten en het ministerie van Economische Zaken de komende drie jaar samenwerken aan

de uitvoering van de agenda. Ook is het platform www.onsretailland.nl  gelanceerd, waar

organisaties kennis en ervaringen uitwisselen.

Share This