​‘Middelgrote steden blijven zorgenkindje’

Hoewel de economie aantrekt blijven de ontwikkelingen in middelgrote steden zorgelijk. Daar dalen de bezoekersaantallen, neemt de concurrentie van nabije steden toe en is nog vaak sprake van een centrum met een te weinig onderscheidend karakter. Dat concludeert adviesbureau Goudappel Coffeng uit onderzoek naar de honderd grootste centrumgebieden van Nederland.

Voor het onderzoek zijn twintig indicatoren in de categorieën bereikbaarheid, demografie, ruimtelijke kwaliteit en voorzieningenaanbod in beeld gebracht, afkomstig van databronnen en een aantal expertschattingen. Daaruit blijkt dat de economische vitaliteit van steden als Kerkrade, Terneuzen en Den Helder achter blijft. Veel middelgrote centra hebben het volgens Goudappel Coffeng nog steeds zwaar te verduren, zeker in de perifere gebieden waar krimp aan de orde van de dag is.

Middelgrote centrumgebieden als Barneveld, Katwijk, Kampen en Houten onttrekken zich aan de malaise. Barneveld heeft een gezond demografisch profiel en een specifiek aanbod, Katwijk en Kampen profiteren van respectievelijk toerisme en de historie en Houten is met alle vervoersmiddelen goed bereikbaar.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de economische vitaliteit in de categorie binnensteden vrijwel overal hoog is. Amsterdam voert de lijst aan, op ruime afstand gevolgd door Utrecht en Den Haag. Steden als Vlaardingen en Hengelo laten weer een minder vitaal beeld zien vanwege naburige concurrentie en een minder eigen onderscheidend vermogen.

Lees het hele artikel op Retailnews.nl

Share This