Baanbrekende EU-regels voor onlineplatforms treden in werking

Woensdag is de verordening digitale diensten (DSA) van kracht geworden, een baanbrekende nieuwe set EU-regels voor een veiligere onlineomgeving met grotere verantwoordingsplicht.

Onlineplatforms hebben drie maanden de tijd (tot 17 februari 2023) om het aantal actieve eindgebruikers op hun websites te melden. Op basis van die gebruikersaantallen zal de Europese Commissie dan bepalen of een platform als zeer groot onlineplatform of zeer grote onlinezoekmachine moet worden aangewezen. Na dat aanwijzingsbesluit hebben de betrokken bedrijven nog eens vier maanden de tijd om te voldoen aan de verplichtingen op grond van de DSA.

Lees hier verder

Share This