Onze beurs website: Garden Preview

Over Dofas

De vereniging B3 (Belangen Behartiging Buitenmeubilair en –textiel) is de overkoepelende brancheorganisatie van en voor iedereen (fabrikanten, groothandelaren, importeurs en agenten) die zich in hoofdzaak bezighoudt met de ontwikkeling, de fabricage, de verkoop en het onderhoud van buiten tuinmeubilair en – textiel.

De branchevereniging B3 verleent de bij haar aangesloten leden een aantal algemene en specifieke diensten en bundelt voorts de krachten van haar leden en treedt in haar hoedanigheid van gemeenschappelijke belangenbehartiger op als vertegenwoordiger in overleg- en conflictsituaties. Zij is gesprekspartner voor en naar o.a. overheidsinstanties, inkoopcombinaties (tuincentra), beursorganisaties en allerlei profit en non-profit organisaties, zowel nationaal als internationaal.

DOELSTELLINGEN 

 

Belangenbehartiging

 

Centrale doelstelling van de vereniging is de gemeenschappelijke belangenbehartiging van de aangesloten leden. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan:

 

  • het versterken van de positie van de totale ledengroep binnen de Nederlandse tuinmeubelhandel (uniforme leveringsvoorwaarden, garanties);
  • vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de leden zowel in nationaal als in internationaal verband;
  • het onderhouden en bevorderen van contacten met andere belangengroeperingen (SPOGA, Tuinbranche Nederland e.a.);
  • de krachtenbundeling en belangenbehartiging van de leden t.o.v. de overheid en allerlei andere instellingen en organisaties (min. VROM, EZ, FSC, NEN) het stimuleren en inzichtelijk maken van de tuinmeubelmarkt;
    het fungeren als een kennisplatform;

Dienstverlening

 

DOFAS vervult jegens de leden een actieve, servicegerichte en ondersteunende functie. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan: advies, ondersteuning, bemiddeling en informatie, maar ook aan het ter beschikking stellen van Algemene leveringsvoorwaarden en het aanbieden van allerlei financiële voordelen.

 

Zie hiervoor ook “lidmaatschapsvoordelen” en “partners”.

DOFAS Bestuur

Voorzitter

de heer F. Wolf (4SO)

Bestuurslid/vice-voorzitter

de heer J. Mertens (Jardin)

Bestuurslid/penningmeester

de heer S. Wijma (Applebee)

Bestuurslid

de heer M. van den Steenhoven (LIFE Oudoor Living)

Bestuurslid/secretaris

de heer A. Davidse (Persoon Outdoor Living)

Directeur

de heer D. Vinken