Populariteit van funshoppen daalt

Het voor je plezier winkelen, bijvoorbeeld met een vriend of vriendin op een vrije middag, wordt steeds minder populair. Dit blijkt uit recent GfK-onderzoek onder 24.000 respondenten.

In 2007 gaf ruim drie kwart van de Nederlandse bevolking (van 18 jaar en ouder) aan wel eens te gaan funshoppen. Zeven jaar later blijkt dat funshoppen lang niet meer zo populair is. ‘Slechts’ 55% van de Nederlanders gaf aan in 2014 nog wel eens op pad te zijn geweest om te funshoppen. Dit zijn, net als in 2007, voornamelijk vrouwen en jongeren.

Behalve dat er minder Nederlanders zijn die funshoppen, loopt ook de frequentie terug. Een kleine 6% van de funshoppers geeft aan dit één of meerdere keren per week te doen (in 2007 was dat nog 9%). Er zijn in vergelijking met 2007 eveneens minder personen die aangeven één of meerdere keren per maand te funshoppen. De grootste groep geeft aan slechts één tot drie keer per jaar te winkelen voor hun plezier. Dit is een stijging ten opzichte van 2007.

Het zijn vooral jongeren die een hogere funshopfrequentie hebben. Dertigers funshoppen bovengemiddeld één of twee keer per kwartaal, terwijl de 40-plussers bovengemiddeld één tot drie keer per jaar funshoppen.

Winkelen voor je plezier daalt dus in populariteit,  zowel qua personen als de frequentie waarin men dit doet. We hebben niet onderzocht waarom het funshoppen populariteit verliest. Wellicht is de crisis een reden en hebben consumenten minder te besteden, of wordt het funshoppen ingeruild voor online shoppen. Een combinatie van deze factoren is natuurlijk ook mogelijk. Het effect is in ieder geval duidelijk zichtbaar in het teruglopend aantal bezoekers in de winkelstraat.

Share This