Tweedeling winkelmarkt zet door in 2016

Vooral grote steden in ons land hebben vorig jaar geprofiteerd van de aantrekkende economie en toegenomen consumentenbestedingen. De tweedeling die op de Nederlandse winkelmarkt aanwezig is zet door, concludeert makelaarsvereniging NVM Business uit eigen onderzoek.

Grote steden zien zowel het winkelaanbod afnemen als de vraag stijgen, terwijl middelgrote en vooral kleine steden kampen met een tegengestelde beweging. Zo liep het aanbod in gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners vorig jaar met negen procent terug. In de rest van Nederland steeg het aanbod juist met 0,25 procent. Gemeenten met minder dan twintigduizend inwoners zagen het aanbod zelfs met acht procent oplopen.

De vraag naar winkelruimte laat eveneens een tweedeling zien: de helft van de winkelopname in 2016 vond plaats in grote steden. Door de belangstelling van grote retailketens zagen grote steden de opname vorig jaar stijgen, waar die in de rest van Nederland juist daalde.

De structurele winkelleegstand in ons land, panden die langer dan drie jaar te huur of te koop staan, liep vorig jaar op van 15,7 naar 16,2 procent. Ook hiervoor geldt dat het structureel aanbod in de grote steden met twaalf procent aanmerkelijk lager ligt en minder hard oploopt.

Lees hier het hele onderzoek.

Share This