Nieuwe datum Garden Preview; 14 & 15 juni 2021

Onlangs berichtten we u dat Garden Preview 2021 zou plaatsvinden op 6 en 7 september. Hierop zijn vanuit de branche (leveranciers en Retail) uiteenlopende reacties gekomen. Het bestuur heeft deze allen ter harte genomen en goed naar de markt geluisterd. Daarbij werd ook meegenomen dat de markt het praktisch, zinvol en wenselijk vindt om de beurs rondom de oude datum in juni te organiseren.

Het bestuur heeft daarom op basis van voortschrijdend inzicht besloten om Garden Preview 2021 alsnog te organiseren op 14 en 15 juni a.s. Aan dit besluit liggen meerdere overwegingen ten grondslag:
– veel leden/exposanten en detaillisten hebben verzocht om de “traditionele” maand juni te handhaven;
– niet iedereen gaat naar SPOGA, als exposant of bezoeker;
– het organiseren van een beurs in september wordt als laat of misschien zelfs te laat ervaren. Daarnaast vinden in september al meerdere andere beurzen plaats.

De locatie blijft dezelfde: Expo Houten in Houten, Nederland. Binnenkort ontvangt u van ons meer informatie over de organisatie van en aanmelding voor de beurs.

 

Share This